sobota, 6 czerwca 2020

PLAY ONLINE NOW! CLICK HERE:

Powerball nädip oýnamaly? “Powerball®” her oýun üçin 2 dollar. Ak toplar üçin 1-den 69-a çenli bäş sany belgini saýlaň; soň gyzyl Powerball üçin 1-den 26-a çenli bir belgini saýlaň. Oýun çyzgysynda öz nomerleriňizi saýlaň ýa-da lotereýa terminalyna tötänleýin sanlaryňyzy saýlaň. “Powerball” jekpot ölçelýänçä ösýär. Oýunçylar ýeňiş gazanmagyň 9 ýolunyň birine gabat gelip, baýrak alýarlar. Powerbol nirede oýnamaly? Powerbol 45 ştatda, Waşington şäherinde, Puerto Rikoda we ABŞ-nyň Wirgin adalarynda oýnalýar! Powerbol çyzgylary her çarşenbe we şenbe sagat 10: 59-da geçirilýär. ET. Baýrak gazanmak ähtimallygyňyzyň her Powerbol çyzgysynda birmeňzeşdigini bilýärsiňizmi? Mahabatlandyrylan jekpot 40 million dollar bolanda, 24.9-dan 1-e baýrak gazanmak mümkinçiligiňiz bar. Mahabatlandyrylan jekpot 1 milliard dollar bolanda, baýrak almak mümkinçiligiňiziň 24.9-da 1-i bar. Belli bir çyzgyda has köp bilet satylsa-da, baýrak almagyň ähtimallygy birmeňzeş. Powerball satyn almak bilen Power Play® soraň! Her oýun üçin goşmaça 1 dollar almak üçin, “Power Play” aýratynlygy jekpot däl baýraklary 2, 3, 4, 5 ýa-da 10 esse köpeldip biler! Köpeltmek belgisi her çyzgydan öň tötänleýin saýlanýar. 10X köpeldiji diňe mahabatlandyrylan jekpotyň ýyllyk mukdary 150 million dollar ýa-da ondanam az bolanda oýnaýar. “Power Play” bilen “Match 5” baýragy elmydama 2 million dollar Birmeňzeş sanlar toplumyny birnäçe çyzgyda oýnaň! Oýnuňyzyň “Multi-Draw” ýa-da “Advance Play” bölüminde oýnamak isleýän yzygiderli çyzgylaryňyzyň sanyny saýlaň ýa-da satyja näçe çyzmak isleýändigiňizi aýdyň. Satyn almak üçin elýeterli “Multi-Draws” ýa-da “Advance” oýunlarynyň sany satuw ýurisdiksiýasyna baglydyr. “Jackpot” ýeňijileri baýragyny ýyllyk ýa-da bir gezeklik töleg hökmünde saýlap bilerler. Uyllyk mukdary saýlanylsa, ýeňijä 29 ýylyň dowamynda 30 gutardyş tölegi kepillendirilýär. Annualyllyk tölegler 30-njy we ahyrky tölegine çenli 5% ýokarlanýar. 30 töleg ýyllyk mukdaryna deň boldy. POWERBALL-da onlaýn oýnap bilersiňiz. BU ICERE basyň:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza